Onze partij

De officiële naam is Gezond Burger Verstand Vlaanderen. Dit benadrukt onze kijk op de politiek binnen Vlaanderen/België. Wij willen een gezond Vlaanderen dat op een verstandige manier bestuurd wordt en dit in het voordeel van de burger, elke burger. Ons motto vertrekt vanuit ‘Gezond boerenverstand’. Regeer logisch en los de problemen op als ze zich stellen.

Vanuit onze sterke landbouwhoek kan je onze naam ook lezen als Gezond Boeren Verstand Vlaanderen waar wij de landbouwer als bedreigde uitstervende soort willen beschermen en ondersteunen met een sterk en aanvaardbaar beleid.

Een andere benadering van de naam is Ga Bewust Voor Vrijheid. Stop met de overmatige regelgeving en GAS-cultuur. Kiezers zijn volwassen mensen en dienen terug verlost te worden van het huidig keurslijf van regeltjes.

Daar naast willen wij Vlaanderen verder op de kaart zetten in Europa, op de wereldbol. Ga Bewust Voor Vlaanderen komt op voor de Vlaamse export van kennis en goederen. Onze universiteiten, onze labo’s, onze innovatieve industrie, onze kennis 

Onze kleuren

Bruin - staat voor aarde. Het enige wat nog onze eigendom is, is ons grondgebied. Elektriciteit, gas, banken hebben we reeds verkocht, maar onze grond blijft van ons. Vandaar een beter gebruik van grond en het geven van zekerheid, vandaag en in de toekomst. Respecteer het gewestplan of maak duidelijke afspraken.

Blauw - staat voor een professionele aanpak, betrouwbaarheid en stabiliteit. Gedaan met constante veranderingen. Gedane afspraken worden behouden en niet om de haverklap teruggedraaid.Blauw staat ook voor een eerlijk ondernemerschap met gelijkheid in behandeling voor iedereen.

Groen - staat voor natuur. Echte natuur!Wij gaan voor een haalbare natuur in harmonie met de echte natuurliefhebbers. Groen staat ook voor landbouw die zijn plaats verdient in deze natuur. We zullen de regels volgen en de aanvaardbare normen halen maar wij zijn tegen het “onmogelijke doen” om het “onmogelijke” te halen. België/Vlaanderen kan maar doen wat mogelijk is. De wereld redden is niet aan ons. Natuur is iets wat meegroeit met de mensheid en het klimaat. Een natuur nastreven uit het verleden is met de strengste normen niet meer mogelijk in het huidige klimaat.En zorgt voor een enorme kapitaalsvernietiging die nergens toe leidt, integendeel. De natuur zal er niet beter van worden.

Geel - staat voor onze Vlaamse thuis. Vlaanderen is klein maar toonaangevend op wereldniveau in vele sectoren. We moeten hier trots op zijn en dit verder onderhouden in plaats van kapot maken.

Onze missie

Goed leven, ondernemen en werken kan enkel in een omgeving die niet door overbodige regelgeving verstikt wordt. Minder maar betere en duidelijke regelgeving dus. Dit zorgt niet alleen voor een afgeslankte overheid, maar ook voor een flexibele arbeidsmarkt waarbij wie werkt en/of onderneemt financieel beloond wordt in plaats van bestraft.

De overheid moet bij dit alles compact en performant zijn. Regel de zaken waar je verantwoordelijk voor bent, zoals veiligheid, onderwijs, infrastructuur en zorg. Maar bemoei je niet met zaken die mensen best zelf kunnen bepalen. De overheid moet zich op de grote problemen richten en minder energie steken in onzinnige regeltjes, bureaucratische monsters of onnodige bemoeienis. De overheid moet onze problemen niet oplossen maar ervoor zorgen dat we er met haar zo weinig mogelijk hebben. Kortom: de overheid is er voor de mensen en niet andersom.

Onze voorbeelden

©2023 - GBVV - Cookies & Privacy - Schrijf je in op onze nieuwsbrief