N NH3 NH4 NOx ’t is om te stikken

N” is de afkorting voor het chemische element stikstof.

Stikstof komt veel voor in de natuur en maakt ongeveer 78% van de lucht uit die we inademen. Het is essentieel voor het leven op aarde.

NH3 is de chemische formule voor ammoniak,

Ammoniak wordt veel gebruikt in de landbouw als een belangrijke bron van stikstof voor kunstmest, waardoor het de groei van planten en gewassen bevordert. Het wordt ook gebruikt in koeltechnieken, zoals in koelkasten en airconditioners, waar het wordt gebruikt als een koelmiddel.

Bovendien is ammoniak een grondstof in de chemische industrie, waar het wordt gebruikt bij de synthese van diverse chemische verbindingen en producten. Het is ook een belangrijk ingrediënt in schoonmaakmiddelen en huishoudelijke producten vanwege zijn ontvettende eigenschappen.

NH4 is de chemische formule voor het ammoniumion Het wordt vaak gevormd wanneer ammoniak (NH3) reageert met een zuur. Het ammoniumion komt veel voor in de natuuren is een belangrijke bron van stikstof voor planten. Het wordt ook gebruikt in verschillende chemische processen en in meststoffen vanwege de beschikbaarheid van stikstof voor planten.

NOx is een verzamelnaam voor stikstofoxiden, een groep van verbindingen die bestaan uit stikstof en zuurstof. De belangrijkste stikstofoxiden zijn stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), maar ook andere oxiden zoals stikstoftrioxide (N2O3) kunnen onder bepaalde omstandigheden als NOx worden beschouwd.

Stikstofoxiden worden geproduceerd bij verbrandingsprocessen, zoals die in auto’s, vrachtwagens, elektriciteitscentrales en industriële installaties.

NOx is een belangrijke luchtvervuiler en draagt bij aan de vorming van ozon en fijnstof. Bovendien is het een voorloper van zure regen en kan het schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Schadelijk ?

Ammoniak (NH3) kan schadelijk zijn voor zowel menselijke gezondheid als het milieu, afhankelijk van de concentratie en duur van blootstelling.

  • Bij korte blootstelling aan hoge concentraties ammoniak, zoals boven 1000 ppm (deeltjes per miljoen), kunnen mensen al snel irritatie van de ogen, neus en luchtwegen ervaren.
  • Bij concentraties boven 3000 ppm kan ammoniak acute gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ademhalingsmoeilijkheden en longschade.

De toegestane blootstellingslimieten voor NOx variëren per land en industrie, maar hier zijn enkele algemene richtlijnen:

  • Bij kortdurende blootstelling aan hoge concentraties NO2, zoals boven 5 ppm (deeltjes per miljoen), kunnen mensen irritatie van de ogen, neus en keel ervaren, evenals ademhalingsproblemen en benauwdheid bij mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma.
  • Bij langdurige blootstelling aan lagere concentraties NO2, zoals tussen 0,1 en 1 ppm, kunnen mensen ook luchtwegirritatie ervaren, vooral bij gevoelige individuen.

Daarnaast zijn stikstofoxiden, met name NO, betrokken bij de vorming van ozon en andere luchtverontreinigende stoffen, waardoor ze indirect bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en gezondheidsproblemen.

Waarom wordt
noodzakelijke stikstof bestraft en vervuilende stikstof niet
???????

Waneer komen er eindelijk politic in Brussel met kennis van zaken
???????

 

Gezocht :
Sterke mondige vrouwen met kennis in de zorg, onderwijs, economie, landbouw, millieu.
je laat je niet zomaar opzij zetten door een politieker of journalist. Je verdiept je graag in een materie en haalt graag het onderste uit de kan.
Mensen zijn welkom uit elke provincie en van elke leeftijdscategorie.

GBVV geniet als nieuwe partij niet van megasubsidies van de staat.
We vertrouwen op het engagement van duizenden mensen, ook financieel.
In ruil geven we u terug een echte stem, een stem die gehoord zal worden. 

Welk bedrag je ook geeft, je maakt mee het verschil.
Met 100 euro bereiken we 100.000 mensen op sociale media.
Met 25 euro drukken we flyers.

Steun ons en bouw mee aan een nieuw Vlaanderen met respect en toekomst voor elke burger.

Steun ons op rekeningnummer

BE 05 1030 8488 5475

Wij waarderen elke bijdrage

©2023 - GBVV - Cookies & Privacy - Schrijf je in op onze nieuwsbrief