Standpunten

Landbouw

 • Innovatieve landbouw ondersteunen en promoten
 • Duidelijke uitvoerbare en haalbare wetten
 • Vrije keuze in landbouwmodel
 • Meer info

Omgeving

 • Heropwaardering platteland
 • Zonevreemd kan maar met voorwaarden
 • Duidelijke afbakening gebieden gewestplan
 • Stimuleren hergebruik van de stad
 • Meer info

Politiek

 • Minder ministers met meer verantwoordelijkheid
 • Rechtstreeks verkozen ministers
 • Verkozen = functie uitoefenen
 • Afschaffing overbodige regelgeving
 • Meer info

Milieu

 • Maximaal hergebruik van materialen en water
 • Klimaatverandering aanpakken met innovatie
 • Meer info

Onderwijs

 • Afschaffing stelselsysteem (verzuiling)
 • Meer praktijk in studie jaren
 • Kennis “zelfstandig leven” op school
 • Neutrale en objectieve leerstof
 • Meer info

Justitie

 • Meer gebruik van snelrecht
 • Meer gebruik van opgevolgde werkstraffen en enkelbanden
 • Kortere doorlooptijd rechtzaken
 • Meer info

Inburgering

 • Verplichte inburgeringscursus
 • Asielaanvraag is eenmalig en afhandeling wordt beperkt in tijd
 • Vluggere erkenning van buitenlandse ervaring
 • Meer info

Werk en economie

 • Meer ondersteuning startende zelfstandigen
 • Werkloosheidsteun is beperkt in tijd
 • Meer mogelijkheden om bij te verdienen.
 • Meer info

©2023 - GBVV - Cookies & Privacy - Schrijf je in op onze nieuwsbrief